keyboard_arrow_up دسته بندی ها


برند : KRK

KRK

SZR - 30M

SZR - 30M

تایمر مینیاتوری 30 دقیقه KRK

SZR - 30

SZR - 30

تایمر مینیاتوری 30 ثانیه KRK230 VAc+24V Ac/Dc

SYU

SYU

تایمر ستاره - مثلث KRK

SIR

SIR

تایمر چپ گرد راستگرد KRK

SFLR 03

SFLR 03

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR M2

KZR M2

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR M1

KZR M1

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 60

KZR 60

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 48-M2

KZR 48-M2

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 48-M1

KZR 48-M1

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 48-60

KZR 48-60

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 48-30

KZR 48-30

تایمر جدید بر اساس سفارش

KZR 30

KZR 30

تایمر جدید بر اساس سفارش

KYU

KYU

تایمر جدید بر اساس سفارش

KIR

KIR

تایمر جدید بر اساس سفارش

KFLR 72

KFLR 72

تایمر تکرار کننده دیجیتالی 72*72 KRK

KFLR 48

KFLR 48

تایمر تکرار کننده دیجیتالی 48*48 KRK

KFLR 03

KFLR 03

تایمر جدید بر اساس سفارش

DR 03

DR 03

KRK( 110-700 V) واحد دشارژ خازن

ADZ 72

ADZ 72

تایمر جدید

44500

44500

خازن سه فاز 50 کیلو وار 440V KRK

44400

44400

خازن سه فاز 40 کیلو وار 440V KRK

42300

42300

خازن سه فاز 30 کیلو وار 440V KRK

42250

42250

خازن سه فاز 25 کیلو وار 440V KRK

42200

42200

خازن سه فاز 20 کیلو وار 440V KRK

42150

42150

خازن سه فاز 15 کیلو وار 440V KRK

42125

42125

خازن سه فاز 12.5 کیلو وار 440V KRK

42100

42100

خازن سه فاز 10 کیلو وار 440V KRK

42075

42075

خازن سه فاز 7.5 کیلو وار 440V KRK

42050

42050

خازن سه فاز 5 کیلو وار 440V KRK