keyboard_arrow_up دسته بندی ها

keyboard_arrow_upآمپر
keyboard_arrow_upولتاژ

برند : فونیکس

رله فونیکس

828795

828795

برچسب لیبل (75 تایی)

828795

828795

برچسب لیبل (75 تایی)

US-EMLP (20X9)


نمایش کالا remove_red_eye
2987972

2987972

رله شیشه ای دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2987972

2987972

رله شیشه ای دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR-230AC/21-21/MS


نمایش کالا remove_red_eye
2987956

2987956

رله شیشه ای دو کنتاکت 24AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2987956

2987956

رله شیشه ای دو کنتاکت 24AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR- 24AC/21-21/MS


نمایش کالا remove_red_eye
2987943

2987943

رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2987943

2987943

رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR- 24DC/21-21/MS


نمایش کالا remove_red_eye
2987914

2987914

رله شیشه ای تک کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

2987914

2987914

رله شیشه ای تک کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

Single relay - REL-MR-230AC/21HC/MS


نمایش کالا remove_red_eye
2987888

2987888

رله شیشه ای تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

2987888

2987888

رله شیشه ای تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

REL-MR- 24DC/21HC/MS


نمایش کالا remove_red_eye
2967099

2967099

رله PLC دو کنتاکت 230UC و (6 آمپر)

2967099

2967099

رله PLC دو کنتاکت 230UC و (6 آمپر)

Relay Module - PLC-RSC-230UC/21-21


نمایش کالا remove_red_eye
2967060

2967060

رله PLC دو کنتاکت 24DC و (6 آمپر)

2967060

2967060

رله PLC دو کنتاکت 24DC و (6 آمپر)

Relay Module - PLC-RSC- 24DC/21-21


نمایش کالا remove_red_eye
2966207

2966207

رله PLC تک کنتاکت 230UC و (6 آمپر)

2966207

2966207

رله PLC تک کنتاکت 230UC و (6 آمپر)

Relay Module - PLC-RSC-230UC/21


نمایش کالا remove_red_eye
2966171

2966171

رله PLC تک کنتاکت 24DC و (6 آمپر)

2966171

2966171

رله PLC تک کنتاکت 24DC و (6 آمپر)

Relay Module - PLC-RSC- 24DC/21


نمایش کالا remove_red_eye
2966016

2966016

پایه رله 24DC تک کنتاکت

2966016

2966016

پایه رله 24DC تک کنتاکت

PLC-BSC- 24DC/21


نمایش کالا remove_red_eye
2961451

2961451

رله سرامیکی دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2961451

2961451

رله سرامیکی دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR-230AC/21-21


نمایش کالا remove_red_eye
2961419

2961419

رله سرامیکی تک کنتاکت 120AC و( 8 پایه خطی 16 آمپر )

2961419

2961419

رله سرامیکی تک کنتاکت 120AC و( 8 پایه خطی 16 آمپر )

Single relay - REL-MR-120AC/21HC


نمایش کالا remove_red_eye
2961406

2961406

رله سرامیکی تک کنتاکت 24AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

2961406

2961406

رله سرامیکی تک کنتاکت 24AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

Single relay - REL-MR- 24AC/21HC


نمایش کالا remove_red_eye
2961312

2961312

رله سرامیکی تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

2961312

2961312

رله سرامیکی تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر )

Single relay - REL-MR- 24DC/21HC -


نمایش کالا remove_red_eye
2961309

2961309

رله سرامیکی تک کنتاکت 12DC و ( 8پایه خطی 16 آمپر )

2961309

2961309

رله سرامیکی تک کنتاکت 12DC و ( 8پایه خطی 16 آمپر )

Single relay - REL-MR- 12DC/21HC


نمایش کالا remove_red_eye
2961257

2961257

رله سرامیکی دو کنتاکت 12DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2961257

2961257

رله سرامیکی دو کنتاکت 12DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR- 12DC/21-21


نمایش کالا remove_red_eye
2961192

2961192

رله سرامیکی دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

2961192

2961192

رله سرامیکی دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه خطی 8 آمپر )

Single relay - REL-MR- 24DC/21-21


نمایش کالا remove_red_eye
2961118

2961118

رله تک 230UC بدون پایه

2961118

2961118

رله تک 230UC بدون پایه

REL-MR- 60DC/21


نمایش کالا remove_red_eye
2961105

2961105

رله تک 24DC بدون پایه

2961105

2961105

رله تک 24DC بدون پایه

REL-MR- 24DC/21


نمایش کالا remove_red_eye
2903696

2903696

رله شیشه ای سه کنتاکت 230AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

2903696

2903696

رله شیشه ای سه کنتاکت 230AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

Single relay - REL-OR3/L-230AC/3X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903695

2903695

رله شیشه ای سه کنتاکت 120AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

2903695

2903695

رله شیشه ای سه کنتاکت 120AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

Single relay - REL-OR3/L-120AC/3X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903694

2903694

رله شیشه ای سه کنتاکت 24AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

2903694

2903694

رله شیشه ای سه کنتاکت 24AC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903693

2903693

رله شیشه ای سه کنتاکت 24DC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

2903693

2903693

رله شیشه ای سه کنتاکت 24DC و ( 11 پابه گرد 10 آمپر )

Single relay - REL-OR3/LDP-24DC/3X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903692

2903692

رله شیشه ای دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 10 آمپر )

2903692

2903692

رله شیشه ای دو کنتاکت 230AC و ( 8 پابه خطی 10 آمپر )

Single relay- REL-OR2/L-230AC/2X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903689

2903689

رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه گرد 10 آمپر )

2903689

2903689

رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و ( 8 پابه گرد 10 آمپر )

Single relay-REL-OR2/LDP- 24DC/2X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903688

2903688

رله شیشه ای چهار کنتاکت 230AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L-230AC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903686

2903686

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903686

2903686

رله شیشه ای چهار کنتاکت 24AC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/L- 24AC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903681

2903681

رله شیشه ای چهار کنتاکت 125DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903681

2903681

رله شیشه ای چهار کنتاکت 125DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP-125DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye
2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

2903680

2903680

رله شیشه ای چهار کنتاکت 110DC و ( 14 پابه گرد 6 آمپر )

Single relay - REL-IR4/LDP-110DC/4X21


نمایش کالا remove_red_eye